“คนจนอยากมีรายได้ที่มั่นคงปลอดภัย แต่คนรวยอยากจะหารายได้เพิ่ม”

Go to Top