Spread the love

ประโยชน์ 12 ประการของดนตรีที่เป็นมากกว่าเสียง

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าดนตรีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราหลายประการ ดนตรีทำให้อารมณ์ดีขึ้น ลดความเจ็บปวดและความวิตกกังวล และเอื้อโอกาสในการแสดงออกทางอารมณ์

ดนตรีบำบัดถูกนำมาใช้โดยนักดนตรีบำบัดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาสำหรับความเจ็บป่วยและกระบวนการของโรคที่หลากหลาย ตั้งแต่โรควิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความเครียด ไปจนถึงการจัดการความเจ็บปวดและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานหลังความผิดปกติของระบบประสาทเสื่อม

Max Lerman นักดนตรีบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จาก Spiritual Care and Music Therapy ที่ NorthShore เน้นย้ำถึงประโยชน์บางประการของดนตรีที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ ดังนี้

1. ช่วยให้หัวใจแข็งแรง การวิจัยพบว่าเลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้นเมื่อเพลงบรรเลงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดความดันโลหิต ลดระดับคอร์ติซอล (ฮอร์โมนความเครียด) และเพิ่มระดับเซโรโทนินและเอนดอร์ฟินในเลือด

ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels

2. ช่วยยกระดับอารมณ์ ดนตรีสามารถกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนโดพามีนของสมอง การผลิตโดพามีนที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยบรรเทาความรู้สึกวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ดนตรีถูกประมวลผลโดยตรงโดย amygdala ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก

3. ช่วยลดความเครียด การวิจัยพบว่าการฟังเพลงสามารถบรรเทาความเครียดได้ โดยการฟังเพลงจะกระตุ้นการลดความเครียดทางชีวเคมี

นอกจากนี้การฟังเพลงยังช่วยลดความวิตกกังวลได้ การศึกษาในผู้ที่เป็นมะเร็ง การฟังเพลงร่วมกับการดูแลแบบมาตรฐานช่วยลดความวิตกกังวลเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

4. ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า เมื่อคุณรู้สึกแย่มากดนตรีสามารถช่วยฉุดรั้งคุณขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

5. ช่วยกระตุ้นความทรงจำ ไม่มีวิธีใดรักษาโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมได้ แต่การบำบัดด้วยดนตรีช่วยบรรเทาอาการบางอย่างได้ ดนตรีบำบัดสามารถผ่อนคลายผู้ป่วยที่กระวนกระวาย ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น และเปิดให้การสื่อสารกับผู้ป่วยง่ายดายขึ้น

6. ช่วยจัดการกับความเจ็บปวด ดนตรีบำบัดสามารถช่วยในการจัดการความเจ็บปวดได้ด้วยการลดระดับความเครียดโดยส่งตัวกระตุ้นไปจัดการกับสมอง ดนตรีบำบัดช่วยในการจัดการความเจ็บปวดได้

ในการศึกษาผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากการผ่าตัด ผู้ที่ฟังเพลงก่อน ระหว่าง หรือหลังการผ่าตัดนั้นเจ็บปวดน้อยลง และพึงพอใจในภาพรวมมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ฟังเพลงเพื่อการดูแลรักษา

7. ช่วยลดความเจ็บปวด ดนตรีสามารถลดความรุนแรงของความเจ็บปวดได้อย่างมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยหนัก หรือการแพทย์ประคับประคอง

8. ช่วยให้กินน้อยลง การเล่นเพลงคลอเบา ๆ พร้อมหรี่แสงไฟ ในระหว่างมื้ออาหารช่วยให้คนกินอาหารช้าลงและในที่สุดก็กินอาหารน้อยลง (การทานอาหารแต่ละครั้ง)

ภาพถ่ายโดย marymarkevich จาก freepik

9. เพิ่มความอดทนในการออกกำลังกาย การฟังเพลงออกกำลังกายฮิต ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพและเพิ่มความอดทนในระหว่างการออกกำลังกายที่หนักหน่วง

10. ให้ความอบอุ่น สบายกาย สบายใจ ดนตรีบำบัดยังถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การรับมือ และการแสดงออกของความรู้สึก เช่น ความกลัว ความเหงา และความโกรธในผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงและผู้ที่อยู่ในการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต

11. ช่วยเด็กที่เป็นโรคออทิสติกสเปกตรัม การศึกษาเด็กที่เป็นโรคออทิสติกสเปกตรัมที่ได้รับดนตรีบำบัดพบว่าการตอบสนองทางสังคม ทักษะการสื่อสาร และทักษะความสนใจดีขึ้น

12. บรรเทาทารกที่คลอดก่อนกำหนด การร้องเพลงและเพลงกล่อมเด็กแบบสด ๆ อาจส่งผลต่อสัญญาณชีพ ช่วยเรื่องพฤติกรรมการกินนมและรูปแบบการดูดนมในทารกคลอดก่อนกำหนด และอาจเพิ่มระยะเวลาในระยะตื่นตัวและสงบได้

แล้วคุณล่ะ ใช้ดนตรีเพื่อชีวิตของตนเองหรือชีวิตของคนที่คุณรักได้อย่างไร?

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

แปลบทความจาก 9 Health Benefits of Music และ 10 Health Benefits of Music (อ่านเพิ่มเติม คลิก)
หมายเหตุ: เป็นการแปลและเรียบเรียงพร้อมตัดทอนบทความตามความเหมาะสม

แปลบทความโดย: กุลนิภา บุตรลุน
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ 7D Book&Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels