Sale!

ครอบครองปืนอย่างถูกกฎหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ

฿245.00 ฿172.00

ล้างค่า
Category: SKU: 7D 9786162757389

รายละเอียด

“ปืน” มีทั้งคุณและโทษ ไม่ว่าคุณจะมีอาวุธปืนไว้เพื่ออะไรก็ตาม คุณก็ควรมีความรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในด้านกฎหมาย เพื่อการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง “ในด้านเทคนิค” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องชนิดของปืน ชนิดของกระสุน อำนาจของกระสุน รวมถึงการจับและการเล็ง “ในด้านกฎหมาย” ได้นำเสนอขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อซื้ออาวุธปืน กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาวุธปืน รวมถึงคำพิพากษาเกี่ยวกับอาวุธปืน เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้คนที่ต้องการมีปืนกระบอกแรก และสุจริตชนทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับอาวุธปืน สามารถใช้เป็นหนังสือเพื่ออ่านให้ความรู้ และใช้เป็นคู่มือสำหรับเริ่มต้นการใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย