เกียรตินิยมสอนน้องเก่งแกรมมาร์

ผู้เขียน ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ
Sale!

฿195.00 ฿98.00

ล้างค่า
 • *ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว
 • SKU:7D 9786162750175

  บทย่อ

  "เกียรตินิยมสอนน้องเก่งแกรมม่าร์" เล่มนี้ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่กำลังศึกษาหรือเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือเรียนรู้ ทบทวนความรู้ เพื่อการสอบภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน โดยออกแบบการบริหารเวลาการอ่านเป็นส่วนละ 1 สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ นอกจากนี้เนื้อหาจะถูกเรียงตามโครงสร้างทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านเริ่มศึกษาจากกลุ่มเล็กสุดของภาษาไปสู่กลุ่มใหญ่ขึ้นตามลำดับ ทำให้มีความเข้าใจและสามารถนำความรู้มาใช้ได้อย่างเป็นระบบใน 4 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็น 4 สัปดาห์ที่คุ้มค่ากับการเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้อมูลหนังสือ

  ISBN : 978-616-275-017-5 

  อีบุ๊ก 224 หน้า

  เนื้อใน : สองสีสลับ

  ปีที่พิมพ์ : 2012

  สารบัญ
  Week 1 : Parts of Speech
  -Nouns
  – Verbs
  – Pronouns
  -Adjectives
  – Prepositions
  – Conjunctions
  Week 2 : Tenses
  – Present Simple Tense

  – Present Continuous Tense
  – Present Perfect Tense
  – Present Perfect Continuous Tense
  – Past Simple Tense
  – Past Continuous Tense
  – Past Perfect Tense
  – Past Perfect Continuous Tense
  – Future Simple Tense
  – Future Continuous Tense
  – Future Perfect Tense
  – Future Perfect Continuous Tense
  Week 3 : Small Elements
  – Punctuation Marks

  – Articles: A, An, The
  – Linking Verbs
  – Subject-Verb Agreement
  Week 4 : Sentences
  – Relative Clauses

  – Question Tag
  – Conditional Sentences
  – Passive Voice
  – The Use of Subjunctive

  ตระกร้าของคุณ

  No products in the cart.