English Presention คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษ นำเสนองานแบบมืออาชีพ

ผู้เขียน ปิยะณัฐ อเนกประศาสน์
Sale!

฿240.00 ฿168.00

ล้างค่า
 • *ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว
 • SKU:7D 9786162759567

  บทย่อ

  หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ใช้ได้กับทุกคนที่มีพื้นฐานในการพูดภาษาอังกฤษในระดับต้นซึ่งได้แบ่งเป็นหมวดตามด้านล่างนี้แล้ว
  • นักศึกษา สามารถเอาไปใช้ในการเสนองาน หรือโปรเจกต์ต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้ ในกรณีที่คุณเรียนภาคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการรายงาน คุณจะได้เรียนการพูดแบบที่เป็นทางการ มีขั้นตอนแบบมืออาชีพ และประโยคที่เหมาะแก่การนำเสนอ และยังเป็นการฝึกฝนก่อนการเข้าสู่สังคมการทำงานอีกด้วย
  • คนทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพใด ก็สามารถนำการพูดนำเสนอจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการขายงาน การนำเสนอโครงการต่อลูกค้า ต่อหัวหน้างาน หรือการประชุมภายในองค์กร จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ
  • นักการตลาด นักโฆษณา เป็นสายอาชีพที่อาจต้องมีการนำเสนอบ่อยในปัจจุบันซึ่งจะเป็นการค้าเสรีในอีกไม่ช้า ความจำเป็นในการเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศจึงสำคัญ การฝึกพูดนำเสนองานจากในหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ฟังรับสารได้อย่างชัดเจนขึ้น

  ข้อมูลหนังสือ

  ISBN : 978-616-275-956-7

  อีบุ๊ก 224 หน้า

  เนื้อใน : ขาวดำ

  ปีที่พิมพ์ : 2018

  สารบัญ
  Part 01: บันได 8 ขั้นตอนในการนำเสนอ
  Step 01: การแนะนำตัว
  Unit 1: การสวัสดีผู้ฟัง
  Unit 2: การแนะนำตัว
  Unit 3: การพูดถึงวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
  Unit 4: การบอกจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Step 02: เริ่มการนำเสนอ
  Unit 1: การเริ่มต้นการนำเสนอ
  Unit 2: การแบ่ง/จำแนกการนำเสนอ
  Unit 3: การบอกเวลาในการนำเสนอ
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Step 03: การเชิญชวนผู้ฟังให้คิดตาม
  Unit 1: การตั้งคำถามชวนให้ผู้ฟังได้คิดตาม
  Unit 2: การบอกว่าผู้ฟังสามารถรับประโยชน์จากการนำเสนอได้อย่างไรบ้าง
  Unit 3: การพูดเชิงเชิญชวนให้ผู้ฟังได้คิดตาม
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Step 04: การพูดเชื่อมเรื่องราวและเวลา
  Unit 1: การใช้คำพูดและประโยคในการเรียงลำดับและการเชื่อมเรื่อง
  Unit 2: การใช้คำเพื่อการอ้างอิงถึงอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงอนาคตที่กำลังมา
  Unit 3: การพูดในเรื่องอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเนื้อหาหลัก
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Step 05: การพูดเชิงเปรียบเทียบ
  Unit 1: การพูดเชิงเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง
  Unit 2: การพูดเชิงเปรียบเทียบในทางตรงกันข้าม
  Unit 3: การพูดเพื่อเน้นย้ำประเด็นที่เป็นใจความสำคัญ
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Step 06: การพูดอ้างอิงข้อเท็จจริง
  Unit 1: การพูดกับใช้อุปกรณ์เสริมประกอบ เช่น แผนภาพ กราฟ
  Unit 2: การพูดแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น-ลดลง
  Unit 3: การพูดถึงรายได้/เงิน/กำไร
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Step 07: การพูดเน้นย้ำประเด็นที่สำคัญ
  Unit 1: การพูดให้เห็นถึงความสำคัญโดยการเน้นย้ำสิ่งที่ควรทำและการยืนยันประเด็นที่ต้องการจะสื่อ
  Unit 2: การพูดอ้างอิงและการพูดยกตัวอย่าง
  Unit 3: การใช้คำพูดเพื่อเน้นย้ำอย่างที่สุด
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Step 08: การพูดสรุป
  Unit 1: การพูดสรุป การพูดอย่างย่อถึงประเด็นสำคัญ
  Unit 2: การพูดเพื่อจบการนำเสนอและการกล่าวขอบคุณผู้ฟัง
  Unit 3: การพูดเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ถามคำถาม การตอบคำถาม และการจบการนำเสนอ
  Presentation example/ตัวอย่างการนำเสนอ
  Part 02: ตัวอย่างการนำเสนอทั้งหมด

  ตระกร้าของคุณ

  No products in the cart.