ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

หากสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ พร้อมกับสินค้า Pre-Order ทางร้านจะรอครบทุกรายการและจัดส่งพร้อมกัน
เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมทั้งจำนวนออเดอร์ที่มีเข้ามาจำนวนมาก อาจจะทำให้การจัดส่งหนังสือเกิดความล่าช้า
ทาง 7D Book ต้องขออภัยในความล่าช้าและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งค่ะ