ลดราคา!

QR Code Book | แก้ปัญหาภาษี-บัญชี หมดปัญหากับสรรพากร สำหรับนักธุรกิจอสังหาฯ

฿1,049.00

ประเภทสินค้า : หนังสือดิจิทัล ใช้อ่านได้ ใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ในหนังสือเพื่อดูคลิปวีดีโอบทเรียนได้

 

ISBN : 978-616-8235-62-1

หนังสือ 152 หน้า

วิดีโอการสอนทั้งหมด 9 คลิป

เนื้อใน : ขาวดำ

ปีที่พิมพ์ : 2023

หมวดหมู่: รหัสสินค้า: 7D 9786168235621

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้
✓ การจัดทำบัญชีและการวางแผนประหยัดภาษี
✓ การรับรู้รายได้เกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
✓ ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาอสังหาฯ (ภาษีเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อากรแสตมป์, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
✓ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 พร้อมตัวอย่างการคำนวณ
✓ การเปรียบเทียบชำระภาษี (ฐานภาษี-คำนวณแบบเหมา)
✓ การกู้ซื้อ-กู้สร้าง คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และภาษีที่เกี่ยวข้อง
✓ เข้าใจ “สัญญาซื้อขายที่ดิน” และ “สัญญารับเหมาก่อสร้าง”
✓ เทคนิค “วางแผนค่าใช้จ่าย” ไม่ให้พลาด
✓ 5 กรณีศึกษา เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากประสบการณ์จริง

 

 

สารบัญ
บทนำ
– การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
– บทบาทหน้าที่ของการวางแผนภาษี
– ที่มาของรายได้ที่เกิดจากขายอสังหาริมทรัพย์
– เกณฑ์คงค้าง VS เกณฑ์เงินสด

Part 1 ภาษีอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 1 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– ค่าใช้จ่ายทางบัญชี ค่าใช้จ่ายทางภาษี และการนำไปใช้
– ค่าใช้จ่ายสรรพากรยอมรับให้เป็นค่าใช้จ่ายได้

Part 2 กู้สร้างสำหรับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บทที่ 2 กู้สร้าง
– ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการกู้สร้าง
– สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการกู้สร้าง

บทที่ 3 การวางแผนภาษีกับโครงสร้างธุรกิจ
– Model : งบการเงิน
– Model : การวางแผนภาษี
– โครงสร้างบริษัท VS การวางแผนภาษี
– การวางแผนค่าใช้จ่าย

Part 3 กรณีศึกษา
โดนสรรพากรเรียกแน่ถ้าทำแบบนี้
– กรณีศึกษา 1 การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ในนามบุคคลธรรมดา
– กรณีศึกษา 2 การยื่นราคาซื้อขายที่กรมที่ดิน ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์
– กรณีศึกษา 3 การคิดคำนวณต้นทุนจากค่าใช้จ่ายจริงในฐานะของบุคคลธรรมดา
– กรณีศึกษา 4 ค่าใช้จ่ายที่สรรพกรยอมรับได้
– กรณีศึกษา 5 การกู้เกินเงินทอน