คนแบบไหน ยอมจ่าย 70,000 บาท เพื่อคุยเรื่องการตลาดออนไลน์เพียง 8 ชั่วโมง

การขายออนไลน์คือสิ่งที่สามารถทำให้เปลี่ยนชีวิตได้ สามารถสร้างรายได้หลัก สิบล้าน ร้อยล้านได้