ผมทำอะไร อย่างไรบ้าง ก่อนขายหลักสูตรออนไลน์

ต่อไฟแพชชั่นที่ผมมี ให้มันกองโตมากขึ้น โดยผันจากการรับสินค้ามาถ่ายรูปที่สตูดิโอ เป็นการสอนให้คนถ่ายรูปเป็น ผ่านช่องทางออนไลน์