ทัศนคติแบบไหนที่ทำให้รอด และกลับมารวยได้ในช่วงวิกฤติ

หากเราต้องตกอยู่ในวิกฤต โดยเฉพาะวิกฤตแห่งความจน สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ มีสติ