Spread the love

เทคนิคการจำของ Feynman ที่แม้แต่ Bill Gates ยังต้องใช้

Richard Feynman from silviutolu.com

ริชาร์ด เฟย์นแมน (Richard Feynman) นักฟิสิกส์ที่รางวัลโนเบล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดจำสิ่งที่เขาอ่านอย่างยิ่ง ซึ่งแม้แต่ บิล เกตส์ (Bill Gates) ก็ได้นำเทคนิคการจำของ Feynman มาใช้จนประสบความสำเร็จ จนเขาถึงกับขนานนาม Feynman ว่า “ครูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมา”

หนังสือทำให้คุณมีสมองที่ชาญฉลาด การเรียนรู้จากนักคิดที่ยิ่งใหญ่คือหนทางที่รวดเร็วที่สุดที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี มีความความมั่งคั่ง และมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม อย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณได้ แม้ว่าคุณจะอ่านหนังสือได้ถึง 52 เล่มต่อปีก็ตาม ถ้าคุณไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

Dale Carnegie from theguardian.com

เดล คาร์เนจี (Dale Carnegie) เคยกล่าวไว้ว่า “ความรู้ที่อ่านย่อมไม่มีประโยชน์หากไม่ได้นำไปใช้ และก่อนที่จะนำไปใช้ คุณก็ควรจะต้องจำสิ่งที่คุณอ่านให้ได้เสียก่อน”

ทำไมหลายคนถึงลืมสิ่งที่ตัวเองอ่าน

เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจการเรียนรู้ที่แท้จริง พวกเขาคิดว่าแค่เพียงอ่าน ดู หรือฟัง พวกเขาก็มีความรู้แล้ว แม้ว่าคุณจะมีความจำดีแค่ไหนก็ตาม ถ้าคุณไม่เข้าใจการเรียนรู้ที่แท้จริง สิ่งที่คุณอ่านทั้งหมดก็จะเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

เพื่อป้องกันการถูกกระตุ้นมากเกินไป สมองของเราจะกลั่นกรองและลืมสิ่งที่เราได้รับมาเกือบทั้งหมด หากเราจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ เราคงไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้แน่นอน แต่คนส่วนใหญ่กลับทำเหมือนว่าสมองของพวกเขาสามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ ในแต่ละปีพวกเขาอ่านหนังสือหลายเล่ม แท้จริงแล้วการให้ความสำคัญกับปริมาณมากเกินไปแทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่อ่านจริง ๆ จะทำให้พวกเขาลืมในสิ่งที่อ่าน และในที่สุดสำหรับพวกเขา การอ่านก็จะกลายเป็นแค่ความบันเทิงเท่านั้น

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

ในปี ค.ศ. 1850 อาร์ทัวร์ โชเพินเฮาเออร์ (Arthur Schopenhauer) นักปรัชญาชาวเยอรมัน เคยกล่าวไว้ว่า “การอ่านหนังสือก็เหมือนกับอ่านสิ่งที่คนอื่นกำลังคิดแทนเรา เราเพียงแต่ต้องนำกระบวนการคิดของเขาหรือเธอมาทบทวนซ้ำ ๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่แท้จริง เราต้องรู้จักคิดเอง”

คนที่อ่านหนังสือโดยไม่หยุดคิดมักจะจำสิ่งที่พวกเขาอ่านไม่ได้ นั่นก็เท่ากับว่าพวกเขาไม่สามารถนำสิ่งที่พวกเขาอ่านไปใช้ประโยชน์อะไรได้เลย คุณสามารถสังเกตเห็นคนเหล่านี้ได้ง่ายๆ

ตัวอย่างเช่น พวกเขาบอกว่าพวกเขาอ่านหนังสือแต่กลับสรุปอะไรออกมาไม่ได้เลย บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยขณะที่อ่านหนังสือเล่มนั้น เหมือนกับที่ มอร์ติเมอร์ แอดเลอร์ (Mortimer Adler) นักปรัชญาชาวอเมริกัน กล่าวไว้ว่า “ถ้ามีใครบางคนบอกว่า ฉันรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่ แต่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ แสดงว่าคนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่”

การสอนคนอื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับความรู้เข้าสู่สมองของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบว่าคุณจำสิ่งที่คุณอ่านได้หรือไม่ เพราะก่อนที่คุณจะสอน คุณต้องทำหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบข้อมูล และการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยศัพท์ของคุณเอง

Photo by cottonbro from Pexels

แล้วเราจะจำสิ่งที่เราอ่านได้อย่างไร

สำหรับเทคนิคเรื่องความจำ ไม่มีใครสามารถเอาชนะ Feynman ได้ บุคคลที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยเดียวกับเขาอ้างว่า Feynman สามารถอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดด้วยภาษาที่ง่ายที่สุด พวกเขาจึงพากันขนานนาม Feynman ว่า “ผู้อธิบายที่ยิ่งใหญ่”

เทคนิคการจำของ Feynman เป็นวิธีการที่ช่วยให้เราจดจำสิ่งที่เราอ่านได้โดยใช้แนวคิด การเชื่อมโยง และโครงสร้าง มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่คุณอ่านโดยอธิบายมันออกมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุด

เทคนิคการจำของ Feynman ไม่ใช่แค่เทคนิคที่ดีที่ใช้ในการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นประตูไปสู่วิธีคิดที่แตกต่างไปจากเดิม ช่วยให้คุณรู้จักแยกย่อยความคิดและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ได้ เทคนิคการจำของ Feynman ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้กับการอ่านของคุณ ดังนี้

Photo by cottonbro from Pexels

1. เลือกหนังสือที่คุณอยากจำ

หลังจากที่คุณอ่านหนังสือที่คุณอยากจำเสร็จแล้ว ก็ให้นำเอากระดาษสีขาวออกมาบันทึกชื่อหนังสือ จากนั้นก็จดหลักการและประเด็นสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการจำลงไป หลายคนทำผิดพลาดในขั้นตอนนี้ เพราะบางคนก็ทำแค่คัดลอกสารบัญหรือไฮไลท์ไว้เท่านั้น การทำเช่นนี้จะทำให้เราจำข้อมูลที่อ่านไม่ได้และไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลย

สิ่งที่ควรทำก็คือ จดจำแนวคิดหลักของหนังสือด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้คุณต้องใช้สติปัญญาของตัวเอง การคิดเกี่ยวกับแนวคิดหลักของหนังสือ จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลให้กับคุณ

ขณะที่เขียนประเด็นสำคัญลงในกระดาษ พยายามใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ บ่อยครั้งเราใช้ศัพท์ยาก ๆ เพื่อปิดบังความไม่รู้ของเรา “คำที่เล่นใหญ่” และ “คำที่ดูฉลาด” จะทำให้เราไม่เข้าใจประเด็นสำคัญ

Photo by Polina Tankilevitch from Pexels

2. แสร้งว่าคุณกำลังอธิบายเนื้อหาให้เด็กอายุ 12 ขวบฟังอยู่

ข้อนี้อาจฟังดูง่าย แต่มันไม่ง่ายเลย แท้จริงแล้วการตีความที่ให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เพราะเมื่อคุณอธิบายแนวคิดตั้งแต่ต้นจนจบให้เด็กอายุ 12 ขวบฟัง คุณต้องลดความเชื่อมโยงและความซับซ้อนของแนวคิดให้มากที่สุด ถ้าคุณไม่มีเด็กอายุ 12 ขวบอยู่รอบ ๆ ตัวคุณ ให้มองหาเพื่อนที่สนใจกับปัญหานั้น ลองบันทึกข้อความเสียงเพื่ออธิบายให้พวกเขาฟังหรือเขียนคำอธิบายของคุณ เช่น รีวิวใน Amazon, Goodreads หรือ Quora แล้วดูว่าพวกเขามีแนวคิดที่ไปในทิศทางเดียวกับคุณหรือไม่

Photo by cottonbro from Pexels

3. บันทึกสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจและอ่านซ้ำอีกครั้ง

การอธิบายประเด็นสำคัญของหนังสือจะช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณเข้าใจและยังไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี เมื่อคุณพบสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจ (เช่น พลาดประเด็นสำคัญ มีปัญหาในการใช้คำ หรือการเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกัน) คุณถึงจะเริ่มเรียนรู้ได้จริง ๆ และถ้าคุณรู้สึกว่าติดขัดตรงไหน ให้หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านซ้ำจนกว่าจะสามารถอธิบายเป็นภาษาง่าย ๆ ของคุณเองได้

การเติมช่องว่างให้ความรู้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้คุณจำในสิ่งที่คุณได้อ่านจริง ๆ และหากคุณข้ามขั้นตอนนี้ คุณก็จะหลอกตัวเองว่าคุณมีความรู้แล้ว

Photo by Alina Vilchenko from Pexels

4. ลดความซับซ้อนในคำอธิบายของคุณ

คุณอาจสามารถอธิบายและจดจำแนวคิดของผู้แต่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของหนังสือ อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกไม่มั่นใจ ให้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อให้คำอธิบายของคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การอ่านออกเสียง บันทึกย่อ และจัดระเบียบประเด็นหัวข้อให้ง่ายที่สุด หากคำอธิบายของคุณฟังดูง่ายขึ้น นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณทำสำเร็จแล้ว เมื่อคุณอธิบายประเด็นสำคัญของหนังสือเป็นภาษาง่าย ๆ ได้ แสดงว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณอ่านแล้วจริง ๆ

เทคนิคการจำของ Feynman เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้การอ่านหนังสือของคุณสร้างปัญญาและความรู้ให้กับคุณ เป็นเทคนิคที่ทำลายความคิดเดิม ๆ และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ของคุณขึ้นมาได้ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และต้องการให้ตัวเองฉลาดขึ้น เทคนิคการจำของ Feynman อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

 

อ้างอิง: ผู้เขียน: cafebiz

อ้างอิง: https://www.facebook.com/DamMeVaKhatVong/photos/a.111728830658481/311125537385475/

หมายเหตุ: เป็นการแปลและเรียบเรียงพร้อมตัดทอนบทความตามความเหมาะสม

แปลบทความโดย: ปิ่นแก้ว ศิริวัฒน์ 
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ 7D Book&Digital

. . .

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels