ไม่ใช่ว่าเราไร้ความสามารถ แต่เป็นเพราะเราไม่พยายามปลดล็อคตัวเอง

Go to Top