Spread the love

สำหรับคนคนหนึ่ง ความสำเร็จส่วนใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วย “สติปัญญา” และ “รูปแบบในการใช้ชีวิต” ของพวกเขา  

ในทางจิตวิทยาได้ทำการศึกษา คาดการณ์ และจำแนกบุคลิกภาพตามลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลโดยการสังเกตทั้งในด้านจิตวิทยาและชีวิตจริงพบว่า โดยทั่วไปแล้วคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มักจะประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานและมีครอบครัวที่มีความสุข พวกเขา “มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” หรือ “เพอร์เฟกต์” เป็นเพราะว่าพวกเขาฝึกฝนตนเองในเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

ภาพถ่ายโดย Anna Shvets จาก Pexels

1. ความฉลาดทางอารมณ์สูง

แนวคิด “ความฉลาดทางอารมณ์” ได้รับการเสนอเป็นครั้งแรกโดยนักจิตวิทยา ปีเตอร์ ซาโลวี (Peter Salovey) และ จอห์น เมเยอร์ (John Mayer) ความสามารถหลักทั้ง 3 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่  

– การรับรู้และจัดการอารมณ์ (ของตนเองและผู้อื่น)  

– แรงจูงใจในตนเอง  

– ความสามารถในการประมวลผลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้อง  

ภาพถ่ายโดย Laura Tancredi จาก Pexels

ถ้าความสามารถทั้งสามนี้มีความก้าวหน้าทั้งภายในจิตใจและภายนอกจิตใจ กล่าวคือ รู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจึงต้องเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง 

ความสามารถที่พวกเขามีทำให้คนรอบข้างเต็มใจที่จะโต้ตอบกับพวกเขา ดังนั้นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีและมั่นคง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางสังคมมักจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จและอาชีพของแต่ละคนด้วย 

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

2. การคิดแบบหลายแง่มุม

คนฉลาดมักจะเข้าใจเสมอว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนทั้งนั้น พวกเขาไม่เคยมองปัญหาด้วยแง่มุมเดียว แต่มักจะมองในแง่มุมที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ คนเหล่านี้จะไม่ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์มากเกินไป พวกเขาจะเป็นที่ใจกว้าง เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ และกระหายความรู้อยู่เสมอ 

คนที่มีความคิดหลายแง่มุมจะไม่ตัดสินหรือสรุปอะไรโดยพลการ แต่จะวิเคราะห์สิ่งเดียวกันในหลาย ๆ ด้านเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 

ภาพถ่ายโดย Laura Tancredi จาก Pexels

คนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือในสายตาของคนรอบข้าง คำพูดและการกระทำของพวกเขาค่อนข้างจะน้ำหนักพอสมควร นอกจากนี้ พวกเขายังไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างมาก สามารถจับความผันผวนทางอารมณ์ (แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม) ของผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย 

ดังนั้นไม่ว่าอาชีพการงานหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะเป็นอย่างไร พวกเขาสามารถคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เสมอ เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดนี้จะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตและมันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพวกเขา 

ภาพถ่ายโดย George Milton จาก Pexels

3. สั่งสมความรู้ด้วยการอ่านหนังสือ

เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่หนังสือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดเก็บความรู้ที่มนุษย์ได้เรียนรู้มา คนฉลาดจะไม่มีวันหยุดอ่านหนังสือ เพราะหนังสือนับว่าเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่เข้าถึงได้มากที่สุดและง่ายที่สุด ขณะที่เราอ่านหนังสือ เราจะใช้วิธีการต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความ และประเมินผลในสิ่งที่เราอ่าน 

คนฉลาดไม่เคยขี้เกียจอ่านหนังสือ และไม่ใช้เวลาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อที่จะไม่อ่านหนังสือ พวกเขาจะคิดว่าหนังสือเป็นสิ่งล้ำค่าที่หล่อเลี้ยงสติปัญญาและจิตวิญญาณของแต่ละคน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชรา อาจกล่าวได้ว่าการอ่านเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของคุณ 

ภาพถ่ายโดย Askar Abayev จาก Pexels

4. ให้ความเคารพญาติพี่น้องและครอบครัว

หลายคนชอบที่จะแสดงอำนาจเหนือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา คนที่ฉลาดจริง ๆ จะไม่มีวันทำให้คนอื่นดูโง่หรือขี้ขลาดเด็ดขาด พวกเขาจะไม่มีวันทำร้ายคนที่เขารักมากที่สุด เพราะพวกเขามองว่าครอบครัวคือกำลังใจที่ดีที่สุด 

คนไม่กตัญญู เกเร และไม่เคารพพ่อแม่ จะไม่มีวันมีชีวิตคู่และมีครอบครัวที่มีความสุข และ “ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” หรือ “เพอร์เฟกต์” ก็ไม่มีสำหรับพวกเขาเช่นกัน ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้เพียงลำพังโดยปราศจากการสนับสนุนจากผู้อื่น ดังนั้นการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดีจึงเป็น “หลักประกัน” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตที่มีความสุข 

โลกนี้ไม่มีใครที่ “สมบูรณ์แบบ” หรือ “เพอร์เฟกต์” อย่างแท้จริง คุณไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นหรือกดดันเพื่อที่จะทำให้ตนเองเป็นคนเฉลียวฉลาด ร่ำรวยมหาศาล หรือมีอาชีพที่ก้าวหน้าขนาดนั้น แค่คุณมี“ความสุข” ชีวิตของคุณก็ “สมบูรณ์แบบ” และ “เพอร์เฟกต์” แล้ว 

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

อ้างอิง: Baidu 

https://www.facebook.com/info.audiobooks/photos/a.107204083966423/560610598625767/

. . .

หมายเหตุ: เป็นการแปลและเรียบเรียงพร้อมตัดทอนบทความตามความเหมาะสม

แปลและเรียบเรียงโดย: ปิ่นแก้ว ศิริวัฒน์ 
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ 7D Book&Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels