เมื่อวิกฤติมา ฉันคิดและทำอย่างไรเพื่อให้โรงแรม ลูกน้อง และฉันรอด

ในเวลาอันสั้น Covid-19 ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
จากที่คิดว่ามันไกลตัวและไม่น่ากระทบเป็นวงกว้าง กลับทำให้พวกเราตกอยู่ในวิกฤตครั้งใหญ่