Spread the love

 

ในองค์กร หรือธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ จำต้องมีคนเคยขับเคลื่อนในธุรกิจนั้นดำรงอยู่ได้และเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจ เพราะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ดีว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว คุณภาพของคนในองค์กรมีส่วนสำคัญ

 

แล้วในองค์กรต้องมีคนแบบไหนล่ะ? ถึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

คำตอบก็คือ ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม ที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากัน ด้วยความฝัน ด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อพาธุรกิจให้ดำเนินการไปตาม Mission ของธุรกิจ เพื่อให้บรรลุความฝันหรือ วิสัยทัศน์นั้น ๆ

 

คน 3 ประเภท นี้ ได้แก่ ตัวผู้ประกอบการ หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น และพนักงาน

 

ประเภทที่ 1 คือ ตัวผู้ประกอบการ

 

ถือว่าเป็น หัวใจสำคัญของธุรกิจ เปรียบได้ดั่งแม่ทัพใหญ่ที่มีหน้าที่นำพานาวาธุรกิจฝ่าคลื่นลม ให้ไปสู่ฟากฝั่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จตามที่วาดฝันไว้อย่างชัดเจนในรูปของวิสัยทัศน์

 

อย่างไรก็ตาม ลำพังตัวผู้ประกอบการคนเดียว (โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์ หรือเงินถุงเงินถัง) ก็จำเป็นจะต้องหาคนกลุ่มอื่นเข้ามาเป็นตัวช่วย เป็นกำลังเสริม

 

ประเภทที่ 2 คือ หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุน

 

มาช่วยในเรื่องเงินทุน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้น หรือเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดที่ทำกำไร

 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้ร่วมลงทุนที่จะเอาเงินทองมาลงทุนร่วมทำกับเรานั้น อย่างน้อยต้องมีวิสัยทัศน์หรือมีเป้าหมายร่วมกัน

อีกทั้งต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจด้วยก็จะดีมาก

 

ในทางตรงกันข้าม หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ร่วมลงทุน ไม่เข้าใจธุรกิจ ไม่มีวิสัยทัศน์ร่วม ไม่เข้าใจว่าธุรกิจมีความเสี่ยงและคิดเพียงแต่ว่า เมื่อไหร่จะได้กำไร….แบบนี้ ฟันธงเลยว่า จะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันตามมา

 

ประเภทที่ 3 ก็คือ พนักงาน หรือ ลูกน้อง

 

เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน หากผู้ประกอบการเปรียบได้กับสมองหรือหัวใจ พนักงานหรือลูกน้องก็เปรียบได้ดั่งอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

 

ธุรกิจจะเดินหน้าไปได้ตลอดรอดฝั่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยมีกระแสเงินสด ที่เปรียบได้ดั่งกระแสโลหิตของธุรกิจ ที่เริ่มเติมในจุดเริ่มต้นจากเงินลงทุนของผู้ประกอบการ และผู้ถือหุ้น และทำให้เพิ่มพูนมากขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มคนทั้ง 3 ประเภทที่ยึดโยงกันด้วยภารกิจ หรือ Mission ของธุรกิจ ที่จะเป็นพาหนะนำพาธุรกิจไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

 

นี่คือ คน 3 ประเภท ในการทำธุรกิจ

 

คลิกที่ภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

อ้างอิง : ข้อมูลจากหนังสือ จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมาสร้าง 15 ล้าน ใน 3 ขั้นตอน

เขียนโดย : พันเอก ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

บทความโดย : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ 7D Book & Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก : เว็บไซต์ freepik