ในวันที่ผู้แพ้ จะได้มีชีวิต ในแบบของผู้ชนะ

Go to Top