เราควรฟังเสียงหัวใจ หรือเสียงในหัวกันแน่ ?

คำถามที่ว่าจะฟังเสียงจากหัวไหนดี ไม่ได้พาไปหาคำตอบที่ถูกต้อง แต่เป็นการถามตัวเองให้ชัด ๆ ว่าเป้าหมายหรือ goal ของเราคืออะไร