Spread the love

“คุณเองก็สามารถลงทุนกับ airbnb ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน”

เมื่อพูดถึงการเริ่มต้นธุรกิจจัดหาที่พักกับ airbnb หลายคนมักจะคิดไปว่าจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากและต้องมีอสังหาริมทรัพย์สำหรับปล่อยเช่า แต่รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในโลกออนไลน์ รวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เริ่มตื่นตัวและออกไปใช้ชีวิตตามปกติกันมากขึ้น อุตสาหกรรมด้านการจัดหาที่พักจึงได้มีการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสร้างรายได้กันง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านพักหรือห้องเช่าเอง

ในปัจจุบัน airbnb เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีธุรกิจที่พักทั้งในรูปแบบบ้าน อพาร์ตเมนต์ และโรงแรมเข้าร่วมมากกว่า 7 ล้านแห่งใน 191 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากที่กำลังมองหาที่พักราคาถูกหรือที่พักในจุดท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือวันพักร้อน โดยการให้บริการเช่าที่พักนี้เจ้าของที่พักสามารถลงประกาศและดำเนินการจัดการด้วยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีเจ้าของที่พักอีกหลายแห่งที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารหรือจัดการในเรื่องนี้ได้ดีเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการแทน

ด้วยเหตุผลข้อนี้ทาง airbnb จึงมีแผนการลงทุนที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการที่พักได้แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แนวคิดนี้จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของและลงประกาศใน airbnb เพื่อสร้างกำไรในส่วนนี้ได้

และเพื่อให้การลงทุนกับ airbnb เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ นักลงทุนควรติดต่อเจรจากับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อบอกกล่าวแผนธุรกิจและการดำเนินงานอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่ต้น เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการธุรกิจที่พักกับ airbnb ได้แล้ว

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

 

อ้างอิง: How to Make Money on Airbnb Without Owning Property 2022 จาก https://allstylefit.com/how-to-make-money-on-airbnb/

หมายเหตุ: เป็นการแปลและเรียบเรียงพร้อมตัดทอนบทความตามความเหมาะสม

เรียบเรียงโดย: ศุภธิดา รัสพันธ์
คอนเทนต์ครีเอเตอร์ 7D Book&Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Freepik