เมื่อทนายเป็นหนี้บัตรเครดิต ผมแก้หนี้บัตรยังไงถึงเอาชนะและผ่านมันมาได้

ตั้งแต่ CEO ยันโอเปอร์เรเตอร์ รู้หมดว่าผมเป็นหนี้ไม่มีปัญญาจ่ายเขา ไม่สนุกนะครับ น่าอายมาก