เมื่อวิกฤติมา ฉันคิดและทำอย่างไรเพื่อให้โรงแรม ลูกน้อง และฉันรอด

ในเวลาอันสั้น Covid-19 ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
จากที่คิดว่ามันไกลตัวและไม่น่ากระทบเป็นวงกว้าง กลับทำให้พวกเราตกอยู่ในวิกฤตครั้งใหญ่

คนแบบไหน ยอมจ่าย 70,000 บาท เพื่อคุยเรื่องการตลาดออนไลน์เพียง 8 ชั่วโมง

การขายออนไลน์คือสิ่งที่สามารถทำให้เปลี่ยนชีวิตได้ สามารถสร้างรายได้หลัก สิบล้าน ร้อยล้านได้