“คนจนจะมองข้ามความรู้เรื่องการเงิน แต่คนรวยจะให้ความสำคัญเรื่องการเงิน”

Go to Top