Spread the love

14 ศักยภาพผู้นำในศตวรรษที่ 21

1. ผู้นำคือผู้รับใช้
งานวิจัยจาก Penn State University, Claremont McKenna ระบุว่า ′′ผู้นําที่ทรงพลัง′′ คือผู้ที่ปลูกฝังความเชื่อมั่นและสร้างอัตลักษณ์ในการทํางานให้กับพนักงาน สามารถนําทีมไปสู่ความสําเร็จมากได้มากขึ้น และช่วยให้แต่ละคนในทีมทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเป็นผู้นําไม่ใช่ตําแหน่งที่มีอํานาจหรือมีสิทธิพิเศษ ความรับผิดชอบสูงสุดของพวกเขาคือการช่วยเหลือและนําทางให้ผู้อื่นบรรลุสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่ทําให้คนอื่นเชื่อฟังความต้องการของเขาและธุรกิจส่วนตัวของเขา

2. อารมณ์ที่ดีที่สุด
นักจิตวิทยา Daniel Goleman ผู้เขียนหนังสือ: ′′ผู้นํา: พลังแห่งอารมณ์′′ บ่งบอกว่าในทุก ๆ ระดับความคิด อารมณ์มีความสําคัญมากกว่า IQ สองเท่าและทักษะความชํานาญในงานที่เชี่ยวชาญนำมาซึ่งการสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่น

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เป็นหนึ่งในลักษณะที่สําคัญที่สุดของผู้นําที่ดี ถ้าไม่มีสติควบคุมสิ่งนี้ ต่อให้เป็นคนที่ฉลาดที่สุด
มีทักษะและทะเยอทะยานสักแค่ไหนก็ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสําเร็จได้

3. LOGIC
การคิดเชิงตรรกะคือรากฐานของการใช้เหตุผล ในศิลปะการเป็นผู้นํา การบริหารการคิดเชิงตรรกะและเหตุผลมักจะใช้ประกอบการตัดสินใจน้อยกว่าสัญชาตญาณและความรู้สึก แต่ความเป็นไปได้ของการหักล้างและการคิดเชิงกลยุทธ์ใหม่คือรากฐานที่สร้างผลลัพธ์และความสําเร็จระดับสูง นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้เหตุผล

4. ถามว่า…ทําไม
Simon Sinek ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลก: ′′เริ่มต้นด้วยคําถามว่าทําไม′′ เขาอธิบายว่า ′′ผู้คนไม่ซื้อสิ่งที่คุณทําพวกเขาซื้อเหตุผลที่คุณทํามัน′′

แม้ว่าสิ่งที่คุณทำ ทำไปเพื่ออยากเปลี่ยนแปลงสังคมหรือสร้างธุรกิจ คุณจำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนคุณ ผู้นําที่มีความสามารถในการใช้พลังของคําถามว่าทําไม จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมาย (สังคม ลูกค้า พนักงาน) สนับสนุน

ภาพถ่ายโดย Pixabay จาก Pexels

5. การฝึกฝนเพื่อลดความลดความกังวลโดยไม่ต้องเผชิญหน้า
Henry Ford ผู้ก่อตั้ง Ford Motor บอกไว้ว่า “ไม่ว่าคุณคิดว่าคุณทำได้ หรือคุณทำไม่ได้ คุณคิดถูก”

ผู้นําระดับบิ๊กเบิ้มมักจะใช้เวลาในการหาทางออกเสมอ เขาเรียกว่าเขาหาทางออก เขาไม่ได้แก้ปัญหา

ความแตกต่างระหว่างผู้นําที่มีพรสวรรค์และคนอื่น ๆ คือความสามารถที่มุ่งเน้นในการแก้ที่ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหา

6. อย่าหยุดเรียนรู้
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อว่า ′′การพัฒนาของภูมิปัญญาเริ่มต้นตั้งแต่คุณเกิดและหยุดเมื่อคุณตาย′′

การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือหนึ่งในคุณธรรมที่สําคัญที่สุดของผู้นําที่ยอดเยี่ยม ความสามารถในการท้าทายสมมติฐานในปัจจุบัน และเรียนรู้บทเรียนจากความสําเร็จหรือความล้มเหลวของตัวเองหรือจากคนอื่น ๆ คือรากฐานสําหรับความก้าวหน้า

7. ช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้น
ผู้นําที่ดีต้องการสร้างผู้นําให้มากขึ้น สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งของพวกเขาคือการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของลูกทีมและสร้างทีมที่มีความสามารถในการทํางานที่ยอดเยี่ยม

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

8. คําเตือนพิเศษ
ผู้นําที่ดีมักจะท้าทายสถานการณ์ พวกเขาทําลายกฎเกณฑ์เก่า ๆ ของสิ่งต่าง ๆ เพื่อหาวิธี หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

9. รู้วิธีติดตามคนอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้
พรสวรรค์ของผู้นําก่อตัวขึ้นจากการเดินตามคนที่ดีกว่า คนที่รู้วิธีติดตามไม่ใช่พวกดีครับนายใช่ครับท่าน พวกเขาเป็นผู้ที่กระตือรือร้น รู้จักให้คําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ สิ่งที่สําคัญกว่านั้นพวกเขาสามารถทําภารกิจในระดับสูงกว่าได้โดยปราศจากการปรากฏตัวของผู้นํา

10. ใครพูดมาก
ไม่มีใครเรียนรู้อะไรจากการพูดซ้ำ ไฟซาก ๆ หรือพูดมาก การฟังทําให้คุณเห็นภาพแบบพาโนรามา เมื่อคราวที่แก้ปัญหา มันช่วยให้คุณมีมุมมองรอบด้าน สามารถแก้ได้ตรงจุดอย่างสมบูรณ์แบบและแม่นยํา

11. ยึดแน่นในศรัทธา
Abraham Lincoln เคยพูดไว้ว่า ′′ฉันไม่จําเป็นต้องชนะแต่ฉันต้องทําให้ถูกต้อง ฉันไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จแต่ฉันต้องใช้ชีวิตในอุดมคติของฉัน′′ นั่นหมายความว่าเราไม่ควรแลกสิ่งที่เราเชื่อแลกความถูกต้องกับผลประโยชน์ใด ๆ นั่นคือความสมบูรณ์แบบของผู้นำ

ภาพถ่ายโดย Rebrand Cities จาก Pexels

12. สื่อสารเป็น
ผู้นำต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟัง และตั้งคำถามอย่างไรให้เขาอยากพูด ไม่ใช่พูด ๆ ๆ ๆ แต่ไม่มีใครอยากฟัง

13. ความทรงจําสีขาว
ผู้นําที่ดีใส่ใจความสุขของคนรอบข้าง การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของพนักงานได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์เชิงบวกในการทํางานมากกว่าค่าจ้างรายเดือน

ผู้นําสามารถสร้างลูกจ้างที่ภักดีได้โดยวิธีที่พวกเขาใส่ใจกับคนรอบข้างอย่างจริงใจ

14. CAN
การเรียกร้องให้คนอื่นทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ยาก นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการผู้นําที่ไม่ธรรมดาเสมอ พวกเขาไม่ทํางานบางอย่างเพราะว่ามันง่าย พวกเขาทํามันเพราะพวกเขารู้ว่าในหลาย ๆ กรณีการไม่กล้าตัดสินใจนั้นแย่กว่าการตัดสินใจที่ผิด

เป็นไม้ใหญ่ต้องต้านลมแรง แถมนกกาที่มาอาศักก็มักขี้เยี่ยวรด
แต่ดีกว่าอยู่ใต้ร่มเงาคนอื่น ไม้ที่อยู่ใต้เงาไม้อื่นไม่เคยโต

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อ E-BOOK

บทความโดย: ครูพี่ม้อค ธวัชชัย พืชผล
สำนักพิมพ์ 7D Book & Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels