Spread the love

นิสัยสร้างความมั่งคั่ง
นิสัยในการตัดสินใจที่จะร่ำรวย

หลังจาก 5 ปีที่ศึกษานิสัยของเศรษฐี 177 คน เศรษฐีหลายพันล้านที่สร้างตัวจากมือเปล่า ผู้ศึกษาชื่อ Thomas C Corley สรุปว่า “หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พวกเขา สามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จที่มีสินทรัพย์หลักพันล้านดอลลาร์คือ นิสัยความมั่งคั่ง นิสัยในการตัดสินใจที่จะร่ำรวย
ที่สําคัญนิสัยทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้

นี่คือ 13 ‘นิสัยร่ำรวย’ ของมหาเศรษฐี ที่คุณสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้

ภาพถ่ายโดย eberhard grossgasteiger จาก Pexels

1. อดทนที่จะตื่นเช้า
ในการศึกษาของ Corley กว่าครึ่งหนึ่งของมหาเศรษฐีที่มีปีกของตัวเอง สร้างตัวเองจากมือเปล่า ล้วนตื่นแต่เช้าก่อนเวลาทํางานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะมันได้ช่วยให้พวกเขามีเวลารวบรวมสมาธิ มีเวลาเตรียมตัวสําหรับงานมากขึ้น และมีเวลามากพอในการคิดที่จะสกัดกั้นอารมณ์เชิงลบ หรือความคิดแย่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อมีการเตรียมพร้อมที่ดี พวกเขาจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจในทุกเรื่อง ความเพียรในการตื่นเช้ายังแสดงเจตจํานงที่มีความยืดหยุ่นและจิตใจที่ระมัดรอบคอบสำหรับการเตรียมพร้อมในการวางแผนประจําวัน

2. ใช้เวลาคิด 15 – 30 นาที
“ความคิดคือความสําเร็จของพวกเขา” – Corley ค้นพบจุดนี้ และบอกว่า คนรวยมักจะนั่งคนเดียวในตอนเช้าคิดอย่างน้อย 15 นาทีในทุกเช้าและทุกวัน พวกเขามักจะคิดอะไรมากมายรวมถึงหน้าที่ การเงิน สุขภาพ และความสัมพันธ์รวมถึงการกุศล

ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels

พวกเขาถามตัวเองบ่อย ๆ 4 คําถาม:
– ฉันจะหาเงินเพิ่มได้อย่างไร?
– งานของฉันทําให้ฉันมีความสุขหรือไม่?
– เวลาพัฒนาตัวเองของฉันเพียงพอหรือไม่?
– ฉันยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลใด ๆ ได้อีก? หรือจะช่วยส่งเสริมใครได้บ้าง

คําถามสําคัญที่สุด 2 ข้อ ที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นคือ “งานที่ฉันทําให้ฉันมีความสุข” หรือไม่? – ลองทบทวนว่างานที่กําลังทําอยู่นั้นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้อื่นไหม และไตร่ตรองว่าขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ เพราะว่าผลประโยชน์ของเขากับผลประโยชน์ของคนที่เขาร่วมธุรกิจ ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม นั่นคือจิตสํานึก นั่นคืองานที่มอบความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองได้

ประโยคที่ว่า “ฉันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลใด ๆ ได้บ้าง?” คือกุญแจสําคัญที่จะรวยอย่างยั่งยืน เพราะยิ่งให้เท่ากับยิ่งได้ พวกเขาเข้าใจรากฐานของความมั่งคั่งว่าล้วนมาจากคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติให้อยู่ในความถูกต้อง คนที่สำเร็จยั่งยืนล้วนไม่ใช้ความมั่งคั่งตอบสนองต่อความสุขส่วนตัว

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

3. อ่านหนังสือบ่อย ๆ และมาก
คนยิ่งรวย ยิ่งชอบอ่านยิ่งชอบเรียนรู้ และไม่ชอบบันเทิงไร้สาระ Corley บอกว่า “88% ของคนรวยอ่านหนังสือขั้นต่ำวันละ อย่างน้อย 30 นาที” และส่วนใหญ่อ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนางาน สร้งสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาตนเอง รวมถึงเรื่องจิตวิญญาณเชิงสร้างสรรค์

4. มีความเข้าใจคนอื่น
มหาเศรษฐีเริ่มต้นธุรกิจจากสองมือเปล่า ล้วนยึดมั่นในหลักจารีตและประเพณีทางสังคม รู้จักขอบคุณ จดจําวันสําคัญ (เช่น การครบรอบแต่งงาน วันเกิด) ของคนรอบข้าง รู้จักฟัง มีบุคลิกภาพที่ดี และรู้จักให้เกียรติผู้คน

5. มีเป้าหมายของตัวเอง
“การทําตามความฝันและเป้าหมายของตัวเอง ทําให้คุณมีความสุข และความสุขจะนำมาซึ่งความมั่งคั่ง” – Corley กล่าว

มีหลายคนที่ทําความผิดพลาดใน เพราะเอาแต่ทําตามความฝันของคนอื่น ๆ (เช่น ทำตามที่พ่อแม่ต้องการ หรือทำตามค่านิยมของสังคม) คนรวยไม่หยุดที่จะทําเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จ เขามีความอดทนและกระตือรือร้นที่จะทําตามความฝันและเป้าหมายนั้น

การกําหนดความฝันให้กับตัวเองเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้มีพลังไปในทิศทางเดียวไม่ใช่การกระจายความคิดไปกับทุกเรื่อง

ภาพถ่ายโดย Polina Zimmerman จาก Pexels

6. ความเพียรในการฝึกตนเองเรื่องสุขภาพ
76% ของคนรวย ออกกำลังกายเกิน 30 นาทีต่อวัน

การเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อสมอง ช่วยเพิ่มเซลล์สมอง การออกกําลังกายยังสามารถเพิ่มกลูโคสในร่างกายได้ กลูโคสเป็นเชื้อเพลิงในสมอง สารอาหารที่สมองได้รับมากขึ้นทำให้สมองพัฒนาได้มากขึ้น

7. มีแหล่งรายได้มากมาย
“พวกเขามีวิธีการรายได้ที่หลากหลาย ในงานวิจัยบอกว่า 65 % ของคนกลุ่มนี้มีแหล่งรายได้อย่างน้อย 3 แห่ง”
– รายได้เสริมจากค่าเช่าที่ดิน
– ลงทุนหุ้น
– รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
ฯลฯ

จริง ๆ แล้วสําหรับการเริ่มต้นจากมือเปล่าด้วยสินทรัพย์เพียงเล็กน้อยก็ยังเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตได้ เพราะทุกธุรกิจการลงทุนล้วนไม่ต่างจากการเป็นนักเสี่ยงโชคที่ ที่ไม่ว่าการคํานวณจะดีแค่ไหนก็ยังมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดเสมอ “การวางแผนทวีคูณมูลค่า” ทำให้พวกเขาจะคิดทุกวิธีที่จะมีรายได้อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วยการกระจ่ายความเสี่ยง กระจายการลงทุน ที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็ยังสามารถอยู่ได้ ไปต่อได้

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

8. การเชื่อมโยงกับความสําเร็จอื่น ๆ
มีประโยคที่ว่า “ยิ่งมืดสนิทแปลว่าฟ้าใกล้สว่าง” ผู้มีวุฒิภาวะ คนสำเร็จล้วนมีพลังทางจิตใจ มีพลังบวกที่แข็งแกร่ง สามารถทําให้คนรอบตัวได้รับพลังนั้นด้วยการเกิดความคิดบวก ทำให้มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น การได้เชื่อมโยงกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนที่คิดบวกและมองโลกในแง่ดี… จะช่วยชีวิตคุณได้อย่างแน่นอน และนั่นก็คือ “คน” ที่คนสำเร็จอยากคบค้าสมาคม

10. ไม่ใช่คนที่ชอบเสนอข้อแลกเปลี่ยน
คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนประเภทเร่ขายโปรเจคต์ แต่พวกเขารู้ว่าเขาจะสร้างพลังดึงดูด และดึงดูดคนอื่นเข้ามาได้อย่างไร

มีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจ : ผู้ที่แสดงตัวยากที่จะประสบความสําเร็จ เหมือนกับต้นไม้ที่โผล่ยอดสูงกว่าต้นอื่นในป่า ยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสโดนลมโดนพายุทําลาย คนที่ประสบความสําเร็จคือคนทั่วไปแต่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของตนเองได้ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดสําหรับผู้คนคือบุคลิกภาพ ความเมตตา การใส่ใจ การคิดแทนผู้อื่น คิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio จาก Pexels

11. ทัศนคติของมนุษย์ในเชิงบวก
บางทีคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักความคิดบวกที่สามารถกําหนดความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงในชีวิต แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะฝึกฝนมันอย่างสม่ำเสมออย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในคํากล่าวว่า “ผู้นำเกิดจากจิตวิญญาณการเคลื่อนที่”  หมายถึง “จิตวิญญาณนำพาผู้คนไปตามอำนาจการตริตรึก” คนจิตใจดี คนคิดบวก สามารถเปลี่ยนสถานการณ์รอบ ๆ ตัวที่อาจกำลังแย่ให้ดีขึ้น

ช่วงที่ย่ำแย่ คือโอกาสในการฝึกตน

12. ช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จ
“ช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้ทําตามเป้าหมายและความฝันของเขาได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้น

13. ค้นหาความคิดเห็นที่สะท้อนออกมา ตั้งใจฟังว่าคนอื่นพูดถึงคุณว่ายังไง
เขารู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคุณ เขาพูดถึงคุณอย่างไรเมื่อคุณไม่อยู่ แต่ไม่ต้องบ้าขนาดต้องทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวคุณ แค่คุณภูมิใจในตัวเองก็เพียงพอ

งานวิจัย 13 ข้อที่คนรวย 177 เป็น ทำ และมีเหมือนกัน
ถ้าคุณทำ คุณจะเป็นคนที่ 179
เพราะผมกำลังทำเพื่อเป็นคนที่ 178 ครับ

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

บทความโดย: วิชาอาแปะ สอนรวย
ครูพี่ม้อค ธวัชชัย พืชผล

สำนักพิมพ์ 7D Book & Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels