Spread the love

เจ้านายแย่ ๆ ทำให้เสียสุขภาพมากกว่านั่งสูดควันบุหรี่จากคนข้าง ๆ ทั้งวัน

นักวิจัยจาก Harvard Business School และ Stanford University ได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยกว่า 200 ชิ้นในสหรัฐอเมริกาพบว่าความเครียดในการทํางานปกติ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ไม่ต่างจากถูกคนพ่นบุหรี่ใส่หน้าทั้งวัน

ตามรายงานของสมาคมจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association) พนักงาน 75% ในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเจ้านายของพวกเขาเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการทําให้เกิดความเครียด
นอกจากนี้ตามรายงานของ Quartz ยังบอกว่า ท่ามกลางความเครียดทุกประเภทในการทํางาน ความกดดันเกี่ยวกับการตกงาน กลัวการถูกไล่ออกจากงาน ล้วนมาจากการที่คน ๆ หนึ่งต้องทำงานกับผู้บังคับบัญชาที่ห่วยแตกมาก ๆ

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

จากวารสาร Occupational และ Environmental Medicine นักวิจัยชาวสวีเดนที่สถาบัน Stress ใน Stockholm เคยระบุไว้ว่า “สําหรับทุกคนที่ทํางานภายใต้การจัดการที่ไม่เหมาะสมพวกเขาจะรู้สึกเครียด” Save ยืนยันว่า สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ

ผลกระทบเชิงลบมาจากเจ้านายเช่นนี้ ไม่สามารถกําหนดปริมาณได้เท่ากับดัชนี KPI ที่สามารถเห็นชัดเจน แต่ความอัดอั้นที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนทําให้มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่สําหรับบริษัทที่มีนัยสําคัญ
สัญญาณของเจ้านายที่แย่

แม้ว่าในบางกรณีพนักงานรู้สึกว่าความแตกต่างของบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์คือสาเหตุของการไม่เห็นด้วยกับการจัดการ นี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามในบางกรณียังมีสถานการณ์ที่ปัญหาอยู่ในตัวผู้นําคนนั้น เช่นการแสดงออกที่เห็นได้ว่ามีทัศนคติที่รุนแรงมีความหลงตนเองสูง เป็นเผด็จการไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ทั้งยังแสดงออกถึงความรุนแรงผ่านการกระทําและคําพูด…

ภาพถ่ายโดย Moose Photos จาก Pexels

ความแปลกของเจ้านายที่แย่ทําให้พนักงานทนไม่ไหว งานวิจัยบอกว่ามีคุณสมบัติได้ดังนี้:

1. ทัศนคติของเจ้านายเผด็จการ
พนักงานทุกคนมีประสบการณ์และพื้นที่ของตัวเอง องค์กรควรให้ความสำคัญในการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การควบคุมพวกเขาด้วยคําสั่งจะทําให้แรงจูงใจในการที่ทำให้พวกเขาสร้างสรรค์ได้มากขึ้นหายไป
ผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่ Andy Stanley พูด “ผู้นําที่ไม่ฟังใคร จะถูกล้อมรอบไปด้วยคนที่ไม่มีอะไรจะพูด”

2. ใช้คนผิดที่
วิธีที่ฆ่าแรงจูงใจที่เร็วที่สุดของทีมงานคือการไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้อย่างไร ในการบริหารงานก็เช่นกัน เจ้านายที่ไม่สามารถดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้ หรือมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความสามารถก็จะพบแต่ความล้มเหลว คำที่ควรถามคือ ใครหรืออะไรที่สร้างความล้มเหลว

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

3. ไม่เห็นใจกับความผิดพลาดของลูกน้อง
Denis Waitley กล่าวว่า “คอลเลกชันของความผิดพลาดจะกลายเป็นประสบการณ์”
กระบวนการเรียนรู้ไม่สามารถแยกแยะข้อผิดพลาดได้และบางครั้งเราก็ต้องทําข้อผิดพลาด ผู้มีความสามารถจะค้นหากุญแจสําคัญ ๆ จนพบ เพื่อมาใช้ในการสร้างสรรค์
ทํางานให้กับเจ้านายที่แย่ เหมือนอยู่กับผู้ก่อการร้ายที่น่ากลัวที่สุด ที่สามารถสร้างความทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ความรู้สึก

4. ให้คุณค่ากับลูกค้ามากกว่าพนักงาน
ดูแลพนักงานของคุณพวกเขาจะดูแลลูกค้า เจ้านายที่ดีจะรู้วิธีปฏิบัติต่อพนักงานเป็นอย่างดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับวงจรธุรกิจ
นั่นคือวิธีการที่ Mr. Richard Branson แชร์ว่า ′′ ใส่ใจพนักงานเป็นคนที่หนึ่ง ลูกค้าเป็นคนที่สองและผู้ถือหุ้นคือคนต่อไป”

ภาพถ่ายโดย Sora Shimazaki จาก Pexels

5. ขี้งกเรื่องเงิน
ไม่ว่าจะทํางานเพื่อความปรารถนา เพื่อต่อยอดความฝันหรือไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามพนักงานก็ต้องการเงินเดือนที่เหมาะสมเสมอ ผู้นําที่มักจะหาทางหักเงินเดือนตัดรางวัลเพื่อประหยัดงบ เจ้านายที่คิดหาแต่วิธีลดการจ่ายเงินให้กับพนักงาน เพื่อจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ มักหาเหตุมากดดัน นั่นคือการสร้างความทุกข์ให้กับลูกน้องชนิดที่ไม่ควรแก่การให้อภัย

ความขัดแย้งเกี่ยวกับบุคลิกภาพสามารถหาวิธีแก้ไขได้ แต่การเอารัดเอาเปรียบและความอยุติธรรมในเรื่องเงิน คือหนทางที่นำไปสู่นรกขององค์กร
พนักงานต้องพยายามที่จะอยู่รอด จนกว่าจะสามารถกําจัดเจ้านายห่วย ๆ ได้

เนื่องจากตลาดการจ้างงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแม้จะเจอเจ้านายที่แย่แต่ก็ยากที่จะลาออก แม้ว่าเราจะอยู่ต่อ แต่เราสูญเสียแรงจูงใจในการทํางานที่จะอุทิศตนและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมด้านลบเช่นนี้

อย่างไรก็ตามก็ยังมี “กลยุทธ์การอยู่รอด” ที่ง่าย ๆ บางอย่างที่สามารถทําให้คุณอยู่รอดได้
พยายามทํารายการเป้าหมายประจําวันให้ถูกต้อง เมื่อคุณทําเป้าหมายแต่ละอย่างสําเร็จ ความรู้สึกของความสําเร็จเมื่อทําเป้าหมายสําเร็จสามารถช่วยให้คุณเอาชนะปัจจัยลบที่นำไปสู่ความไม่มั่นใจได้

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

บทความโดย: กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ 7D Book&Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ Pexels