Spread the love

“เศรษฐกิจไทย แนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไป”

 

เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศ และปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างหนี้ครัวเรือนไทยและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และวิกฤตครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจในหลายจุด

และปัญหาที่เห็นเด่นชัดที่สุดในวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ครั้งนี้คงหนีไม่พ้นกับปัญหาทางด้านรายได้ของแต่ละคนที่มีรายได้ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดพักกิจการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว หรือบางรายจำเป็นต้องปิดกิจการถาวรไปเลยก็มี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พนักงานหรือลูกจ้างในองค์กรได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า บางคนถูกลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจ้างทำให้งานหดรายได้หายอย่างกะทันหัน

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

และในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 จะจบลงเมื่อไหร่ เพราะในขณะนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้รักษาโรคได้ และต่อให้มีวัคซีนออกมาก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าโรคนี้จะหายจากโลกเราไปแล้วเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยได้เผชิญความไม่แน่นอนจากหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมครั้งใหญ่ปี 2554 ปัญหาการเมืองในประเทศปี 2557 อีกทั้งปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

เเนวโน้มปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนคงได้ยินว่า คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น มากขึ้น นานขึ้น และนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากในเชิงโครงสร้างของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยในยุคหลังโควิด-19 

และที่ผ่านมาสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยก็มีความเปราะบางอยู่แล้ว และยิ่งมาเจอวิกฤตโควิด-19 ก็ยิ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนจำนวนมากมีปัญหาในการชำระหนี้ ทำให้มีปริมาณหนี้สูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจ และหากในอนาคตที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวหรือฟื้นตัวได้ช้า รายได้ที่เคยได้รับไม่เทากับช่วงก่อนโควิด-19 และหากไม่มีการวางแผนบริหารทางการเงินที่ดี อาจส่งผลให้ประสบปัญหาภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นได้

ดังนั้น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถนำพาเศรษฐกิจให้รอดผ่านไปได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในยุคนี้คุณเองก็ต้องปรับตัว วางแผนทางด้านการเงินสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับวิกฤตความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังโควิด-19

คลิกที่รูปภาพเพื่อสั่งซื้อหนังสือ

อ้างอิง : ข้อมูลจากหนังสือ อย่ากลัวหนี้ เรายังมีที่ยืน

เขียนโดย : ธวัชชัย พืชผล

บทความโดย : สุดารัตน์ ทองนุ่น ทีมงานสำนักพิมพ์ 7D Book & Digital

ขอบคุณภาพประกอบจาก : เว็บไซต์ Pexels